پیام فرستادن
Guangzhou HongCe Equipment Co., Ltd.
خانه محصولات

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی

hd hd hd hd hd

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی

آزمایشگاه تست عملکرد خانگی IEC 60034 سیستم تست عملکرد موتور با 3 ایستگاه تست

آزمایشگاه تست عملکرد خانگی IEC 60034 سیستم تست عملکرد موتور با 3 ایستگاه تست

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی با بهره وری انرژی برای بخاری آب ذخیره سازی

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی با بهره وری انرژی برای بخاری آب ذخیره سازی

IEC 62885 جارو برقی خشک تست عملکرد آزمایشگاه آزمایشگاه کنترل PLC

IEC 62885 جارو برقی خشک تست عملکرد آزمایشگاه آزمایشگاه کنترل PLC

آزمایشگاه تست عملکرد دستگاه بخاری آب ذخیره سازی با 6 ایستگاه

آزمایشگاه تست عملکرد دستگاه بخاری آب ذخیره سازی با 6 ایستگاه

IEC 60456 آزمایشگاه عملکرد لوازم خانگی ماشین لباسشویی با 12 ایستگاه تست

IEC 60456 آزمایشگاه عملکرد لوازم خانگی ماشین لباسشویی با 12 ایستگاه تست

IEC 60034 آزمایشگاه تست عملکرد موتور با تست دستی و خودکار

IEC 60034 آزمایشگاه تست عملکرد موتور با تست دستی و خودکار

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی GBT 4288 برای ماشین لباسشویی لباس

آزمایشگاه تست عملکرد لوازم خانگی GBT 4288 برای ماشین لباسشویی لباس

ISO9906 سیستم تست عملکرد جامع پمپ آب 0 - 3000 دور در دقیقه

ISO9906 سیستم تست عملکرد جامع پمپ آب 0 - 3000 دور در دقیقه

Page 1 of 2|< 1 2 >|