پیام فرستادن
Guangzhou HongCe Equipment Co., Ltd.
خانه محصولات

ماشین لحیم کاری اتوماتیک

hd hd hd hd hd
بهترین محصولات
2 ایستگاه های کاری ماشین جوش اتوماتیک جوش ماشین آرژانتین برقی ماشین 100 عدد / ساعت

2 ایستگاه های کاری ماشین جوش اتوماتیک جوش ماشین آرژانتین برقی ماشین 100 عدد / ساعت

8 ایستگاه روتاری اتوماتیک دستگاه ریخته گری ماشین آلات ریخته گری شعله برقی برای مبدل های حرارتی مس 45s / pc

8 ایستگاه روتاری اتوماتیک دستگاه ریخته گری ماشین آلات ریخته گری شعله برقی برای مبدل های حرارتی مس 45s / pc

ماشین لحیم کاری اتوماتیک

لوله های کوچک U دستگاه اتوماتیک ریخته گری برای مبدلهای حرارتی تهویه مطبوع

لوله های کوچک U دستگاه اتوماتیک ریخته گری برای مبدلهای حرارتی تهویه مطبوع

در خط اتوماتیک دستگاه جوشکاری شعله ماشین لحیم کاری خودکار

در خط اتوماتیک دستگاه جوشکاری شعله ماشین لحیم کاری خودکار

درون خط اتوماتیک ماشین ریخته گری / تجهیزات جوش برای بخار و خازن 1-3.5m / min

درون خط اتوماتیک ماشین ریخته گری / تجهیزات جوش برای بخار و خازن 1-3.5m / min

دستگاه اتوماتیک ریخته گری اتوماتیک برای مخزن بخار آب خنک کننده خودرو 30s / pc

دستگاه اتوماتیک ریخته گری اتوماتیک برای مخزن بخار آب خنک کننده خودرو 30s / pc

ماشین آلات 3D شعله به صورت خودکار لحیم کاری برای مبدل های حرارتی تهویه مطبوع U کوچک 12S لوله / کامپیوتر

ماشین آلات 3D شعله به صورت خودکار لحیم کاری برای مبدل های حرارتی تهویه مطبوع U کوچک 12S لوله / کامپیوتر

ماشین آلات دوار شعله به صورت خودکار لحیم کاری قطعات مس تولید درایت از 10S / کامپیوتر

ماشین آلات دوار شعله به صورت خودکار لحیم کاری قطعات مس تولید درایت از 10S / کامپیوتر

ماشین آلات دوار شعله به صورت خودکار لحیم کاری / ماشین خودرو لحیم کاری برای لوله های تهویه مطبوع آلومینیوم

ماشین آلات دوار شعله به صورت خودکار لحیم کاری / ماشین خودرو لحیم کاری برای لوله های تهویه مطبوع آلومینیوم

بالا دقیق ماشین لحیم کاری اتوماتیک برای تهویه مطبوع اواپراتور / کندانسور

بالا دقیق ماشین لحیم کاری اتوماتیک برای تهویه مطبوع اواپراتور / کندانسور

Page 1 of 1